Τιμολόγηση Google Ads:

Small

100/Μήνα
 • Διαχείριση 2 Διαφημίσεων
 • Ανάλυση Κοινού
 • Εικαστικός Σχεδιασμός
 • Βελτιστοποίηση Διαφημίσεων
 • Στρατηγική Λέξεων Κλειδιών
 • Κειμενογραφία Διαφημίσεων
 • Πλάνο Προώθησης
 • Ερευνητική Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Report Analysis

Pro

150/Μήνα
 • Διαχείριση 4 Διαφημίσεων
 • Ανάλυση Κοινού
 • Εικαστικός Σχεδιασμός
 • Βελτιστοποίηση Διαφημίσεων
 • Στρατηγική Λέξεων Κλειδιών
 • Κειμενογραφία Διαφημίσεων
 • Πλάνο Προώθησης
 • Ερευνητική Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Report Analysis

Advanced

200/Μήνα
 • Διαχείριση 7 Διαφημίσεων
 • Ανάλυση Κοινού
 • Εικαστικός Σχεδιασμός
 • Βελτιστοποίηση Διαφημίσεων
 • Στρατηγική Λέξεων Κλειδιών
 • Κειμενογραφία Διαφημίσεων
 • Πλάνο Προώθησης
 • Ερευνητική Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Report Analysis

Expert

325/Μήνα
 • Διαχείριση 12 Διαφημίσεων
 • Ανάλυση Κοινού
 • Εικαστικός Σχεδιασμός
 • Βελτιστοποίηση Διαφημίσεων
 • Στρατηγική Λέξεων Κλειδιών
 • Κειμενογραφία Διαφημίσεων
 • Πλάνο Προώθησης
 • Ερευνητική Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Report Analysis
Scroll to Top