Τιμοκατάλογος Social Media Ads:

Small

80/Μήνα
 • Διαχείριση 2 Διαφημίσεων
 • Στόχευση κοινού
 • Εικαστικός Σχεδιασμός
 • Βελτιστοποίηση Διαφημίσεων
 • Κειμενογραφία Διαφημίσεων
 • Πλάνο Προώθησης
 • Ερευνητική Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Report Analysis

Small

125/Μήνα
 • Διαχείριση 3 Διαφημίσεων
 • Στόχευση κοινού
 • Εικαστικός Σχεδιασμός
 • Βελτιστοποίηση Διαφημίσεων
 • Κειμενογραφία Διαφημίσεων
 • Πλάνο Προώθησης
 • Ερευνητική Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Report Analysis

Advanced

200/Μήνα
 • Διαχείριση 6 Διαφημίσεων
 • Ανάλυση Κοινού
 • Εικαστικός Σχεδιασμός
 • Βελτιστοποίηση Διαφημίσεων
 • Κειμενογραφία Διαφημίσεων
 • Πλάνο Προώθησης
 • Ερευνητική Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Report Analysis

Expert

275/Μήνα
 • Διαχείριση 10 Διαφημίσεων
 • Ανάλυση Κοινού
 • Εικαστικός Σχεδιασμός
 • Βελτιστοποίηση Διαφημίσεων
 • Κειμενογραφία Διαφημίσεων
 • Πλάνο Προώθησης
 • Ερευνητική Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Report Analysis
Scroll to Top