Τιμοκατάλογος Social Media Marketing

Small

150/Μήνα
 • Social Media Στρατηγική
 • Διαχείριση Instagram
 • Διαχείριση Facebook
 • 5 Αναρτήσεις Facebook
 • 5 Αναρτήσεις Instagram
 • 5 Stories
 • Γραφιστικός σχεδιασμός
 • Κειμενογραφίες
 • Report

Basic

200/Μήνα
 • Social Media Στρατηγική
 • Διαχείριση Instagram
 • Διαχείριση Facebook
 • 12 Αναρτήσεις Facebook
 • 12 Αναρτήσεις Instagram
 • 15 Stories
 • 2 Aναρτήσεις βίντεο
 • Γραφιστικός σχεδιασμός
 • Κειμενογραφίες
 • Report

Expert

450/Μήνα
 • Social Media Στρατηγική
 • Διαχείριση Instagram
 • Διαχείριση Facebook
 • Διαχείριση Tik Tok
 • Διαχείριση Linkedin
 • 30 Stories
 • 25 Αναρτήσεις Facebook
 • 25 Αναρτήσεις Instagram
 • 15 Αναρτήσεις Τik Tok
 • 15 Αναρτήσεις Linkedin
 • 10 Aναρτήσεις βίντεο
 • Γραφιστικός σχεδιασμός
 • Κειμενογραφίες
 • Έρευνα ανταγωνισμού
 • Report
Scroll to Top