Τιμοκατάλογος Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας (SEO)

Διαλέξτε το πακέτο σας:

Small

75 /Εφάπαξ
 • Meta Descriptions για Προϊόντα και Σελίδες(25 προϊόντα και 5 σελίδες)
 • Διαχείριση XML Sitemap και Robots.txt
 • Βελτιστοποίηση Δομής Σελίδας(H1, H2, H3),(5 Σελίδες)
 • Δημιουργία υψηλής ποιότητας περιεχομένου.
 • Βελτιστοποίηση των εικόνων με κατάλληλα ALT tags.(10 Εικόνες)
 • Εκτενής Έρευνα Κλειδιών Λέξεων (10-15 Λέξεις))
 • Παράδοση αναλυτικής αναφοράς για όλες τις ενέργειες και τα αποτελέσματά τους (reporting).
 • Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Basic

200/Μήνα
 • Meta Descriptions για Προϊόντα και Σελίδες(100 προϊόντα και 10 σελίδες)
 • Ερευνά Λέξεων κλειδιών(25-30) Λέξεις
 • Βελτιστοποίηση των εικόνων με κατάλληλα ALT tags.(25 Εικόνες)
 • Βελτιστοποίηση Δομής Σελίδας(H1, H2, H3),(20 Σελίδες)
 • Διαχείριση XML Sitemap και Robots.txt
 • Έρευνα αγοράς
 • Στατιστικά και αναφορές
 • Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Scroll to Top